Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje

red. Andrzej Włoch
 1. M. Kwaśnik, A. Włoch, I. Włoch, Some remarks about (k,l)-kernels in directed and undirected graphs, Discussiones Mathematicae, 13 (1993) 29-37.

 2. A. Włoch, On existence of strong (k,k-2)-kernels in some classes of undirected graphs, Zesz. Nauk. PRz., ser. Mat. 17 (1993) 97-101.

 3. A. Włoch, I. Włoch, On (k,l)-kernel minimal graphs, Zesz. Nauk. PRz., ser. Mat. 15 (1994) 99-106.

 4. A. Włoch, I. Włoch, (k,l)-kernels in products of n digraphs, Zesz. Nauk. PRz., ser. Mat. 17 (1995) 61-65.

 5. A. Włoch, k-strongly perfect products of graphs, Zesz. Nauk. PRz., ser. Mat. 18 (1995) 109-113.

 6. A. Szelecka, A. Włoch, A note on the strong and the co-strong perfectness of the X-join of graphs, Discussiones Mathematicae - Graph Theory, 16 (1996) 151-155.

 7. A. Włoch, I. Włoch, On (k,l)-kernels in generalized products, Discrete Mathematics, 164 (1997) 295-301.

 8. A. Włoch, Uogólnienia grafów doskonałych, Rozprawa doktorska, Wrocław 1999.

 9. A. Włoch, Distance perfectness of graphs, Discussiones Mathematicae - Graph Theory, 19 (1999) 31-34.

 10. D. Bród, A. Włoch, The number of all stable sets in r-ary tree, Zesz. Nauk. PRz., ser. Mat. 24 (2000) 21-26.

 11. A. Włoch, I. Włoch, The total number of maximal k-independent sets in the generalized lexicographical product of graphs, Ars Combinatoria 75 (2005) 163-170.

 12. D. Bród, A. Włoch, I. Włoch, On the existence of (k,k-1)-kernels in directed graphs, Journal of Mathematics and Applications, 28 (2006) 7-12.

 13. M. Startek, A. Włoch, I. Włoch, Fibonacci numbers of trees, Journal of Mathematics and Applications, 28 (2006) 137-146.

 14. B. Tchórzewska-Cieślak, A. Włoch, Method for Risk Assessment in Water Supply Systems, 4th International Probabilistic Symposium, (2006) 279-287.

 15. A. Włoch, I. Włoch, Monochromatic Fibonacci Numbers of Graphs, Ars Combinatoria, 82 (2007) 125-132.

 16. I. Włoch, A. Włoch The number of independent sets intersecting the set of leaves in trees, Ars Combinatoria, 85 (2007) 225-231.

 17. I. Włoch, A. Włoch On the number of k-independent sets in some products of graphs, Journal of Pure and Applied Mathematics, 39 (2) (2007) 165- 171.

 18. W. Szumny, A. Włoch, I. Włoch, On (k,l)-kernels in D-join of digraphs, Discussiones Mathematicae - Graph Theory, 27 (2007) 457-470.

 19. W. Szumny, A. Włoch, On k-independent sets and (k,l)-kernels in corona of graphs, Journal of Mathematics and Applications, 29 (2007) 127-135.

 20. I. Włoch, A. Włoch On k-independent sets in special products of graphs, Journal of Pure and Applied Mathematics, 40 (2) (2007) 257-263.

 21. W. Szumny, A. Włoch, I. Włoch, On the existence and on the number of (k,l)-kernels in lexicographic product of graphs, Discrete Mathematics, 308 (2008) 4616-4624.

 22. Z. Machnicka, A. Włoch, I. Włoch, Bounds of the Hosoya index in graphs, AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, 5 (2) (2008) 185-191.

 23. M. Startek, A. Włoch, I. Włoch, Fibonacci numbers and Lucas numbers in graphs, Discrete Applied Mathematics, 157 (2009) 864-868.

 24. D. Bród, I. Włoch, A. Włoch, On the number of minimal dominating sets including the set of leavs in trees, Int. J. Contem. Math. Science, 35 (4) (2009) 1739-1748.

 25. I. Włoch, A. Włoch, On (k,l)-kernels in the corona of digraphs, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 53 (4) (2009) 571-582.

 26. A. Włoch, I. Włoch, Generalized sequences and independent sets in graphs, Discrete Applied Mathematics, 158 (17) (2010) 1966-1970.

 27. I. Włoch, A. Włoch, Unicyclic graphs with the extremal number of independent sets containing pendent vertices, Advances and Applications in Discrete Mathematics, 5 (2) (2010) 85-169.

 28. I. Włoch, A. Włoch, Generalized Pell numbers, graphs representations and independent sets, The Australasian Journal of Combinatorics, 46 (2010), 211–215.

 29. A. Włoch, I. Włoch, Generalized Padovan numbers, Perrin numbers and maximal k-independent sets in graphs, Ars Combinatoria, 99 (2011) 359-364.

 30. A. Włoch, On generalized Fibonacci numbers and k-distance K_p-matchings in graphs, Discrete Applied Mathematics, 160 (2012) 1399–1405.

 31. I. Włoch, A. Włoch, On parameters of independence, domination and irredundance in edge-colored graphs and their products, Journal of Mathematics and Applications, 35 (2012) 97-106.

 32. A. Włoch, On 2-dominating kernels in graphs, The Australasian Journal of Combinatorics, 53 (2012) 273-284.

 33. A. Włoch, Some interpretations of the generalized Fibonacci numbers, AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, 9 (2) (2012) 123-133.

 34. A. Włoch, Some identities for the generalized Fibonacci numbers and the generalized Lucas numbers, Applied Mathematics and Computation, 219 (2013) 5564–5568.

 35. A. Włoch, M. Wołowiec-Musiał, Generalized Pell numbers and some relations with Fibonacci numbers , Ars Combinatoria, 109 (2013) 391-403.

 36. U. Bednarz, D. Bród, K. Piejko, A. Włoch, (k,α_(n-1) ) – Fibonacci numbers and P_k -matchings in multigraphs, Ars Combinatoria, 111 (2013) 345-355.

 37. U. Bednarz, A. Włoch, M. Wołowiec-Musiał, Distance Fibonacci numbers, their interpretations and matrix generators, Commentationes Mathematicae, 53 (1) (2013) 35-46.

 38. I. Włoch, U. Bednarz, D. Bród, A. Włoch, M. Wołowiec-Musiał, On a new type of distance Fibonacci numbers, Discrete Applied Mathematics, 161 16-17 (2013) 2695-2701.

 39. A. Szynal-Liana, I. Włoch, A. Włoch, On generalized Pell numbers generated by Fibonacci and Lucas numbers, Ars Combinatoria, 115 (2014)  411-423.

 40. A. Szynal-Liana, I. Włoch, A. Włoch, On Types of Distance Fibonacci Numbers Generated by Number Decompositions, Journal of Applied Mathematics,Volume 2014 (2014), Article ID 491591, 8 pages.

 41. J.R. Rak, A. Włoch, Models of level diversification assessment of Water Supply Subsystem - rozdział w monografii-  Underground Infrastructure of Urban Areas 3, Taylor & Francis Group, London, 2015

 42. A.Włoch, H.Czyż, T.Jasiński, Ultrasonic Methods of the Cells Separation in Human Blood, Acta Physica Polonica A, Vol. 128 2 (2015) 234-236.

 43. A. Włoch, M. Wołowiec-Musial, On generalized telephone numbers, their interpretations and matrix generators, Utilitas Mathematica, 105 (2017) 31-39.

 44. A. Włoch, H. Czyż, T. Jasiński, Aspects of Applicability King-St. Clair Approximation in a Non-Newtonian Fluid Mechanics, Acta Physica Polonica A, Vol. 132 1 (2017) 164-166.  DOI: 10.12693/APhysPolA.132.164.

 45. H. Czyż, T. Jasiński, A. Włoch, Funkcje rozkładu i stałe czasowe procesu zmian koncentracji komórek w płynach fizjologicznych w polu ultradźwiękowej fali stojącej, W: Postępy akustyki 2017 - Advances in acoustics; Red: Bismor Dariusz - Gliwice: Polskie Towarzstwo Akustyczne, Oddział Górnośląski, Polish Acoustical Society, Silesian Division, 2017, s. 125-137.
 46. N. Bednarz, A. Włoch, I. Włoch, The Fibonacci numbers in edge coloured unicyclic graphs, Utilitas Mathematica, 106 (2018),  39-49.

 47. P. Ochalik, A. Włoch, On generalized Mersenne numbers their interpretations and matrix generators, Annales UMCS, Sectio A, Mathematica, 1 (2018) 69-76.
 48. H. Czyż, T. Jasiński, A. Włoch, Physical basis of MR-HIFU ultrasonic method for myomas treatment, w: Monografia, Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej, red. K. Suder-Dębska, Wyd.: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Krakowski, Kraków , kwiecień 2018, , s. 117-132.

 49. H. Czyż, T. Jasiński, A. Włoch,  A Statistical Method for Calculating the Velocityof Acoustic Waves in Extreme Conditions, Acta Physica Polonica A, Vol.135 (2019), 1231-1233.
 50. A. Włoch, H. Czyż, T. Jasiński, The Application of the Special Functions to Solving Physical Problems, Acta Physica Polonica A, Vol.135(2019), 1234-1236.
 51. A. Włoch, H. Czyż, T. Jasiński, Separation of Cells From Plasma by Means of Ultrasonics, Archives of Acoustics, Vol. 44, No. 2 (2019) pp. 357–363.
 52. B. Datsko, M. Kutniv, A. Włoch, Mathematical modelling of pattern formation in activator-inhibitor reaction-diffusion systems with anomalous diffusion, Journal of Mathematical Chemistry 58 (3), 612-631, 2020
 53. M. Kutniv, B. Datsko, A. Kunynets, A Włoch, A new approach to constructing of explicit one-step methods of high order for singular initial value problems for nonlinear ordinary differential equations, Applied Numerical Mathematics 148, 140-151, 2020.
 54. B. Datsko, M. Kutniv, A. Kunynets, A. Włoch, New explicit high‐order one‐step methods for singular initial value problems, Computational and Mathematical Methods, c. 1099, 2020.
 55. A. Włoch, I. Włoch, On some multinomial sums related to the Fibonacci type numbers, Tatra Mountains Mathematical Publications, 2020, 77, 99–108.
 56.  D. Bród, A. Włoch, (2, k)-Distance Fibonacci Polynomials. Symmetry 2021, 13, 303. https://doi.org/10.3390/sym13020303
 57. E. Özkan, N.Ş. Yilmaz, A. Włoch, On F3(k,n)-numbers of the Fibonacci type, Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, vol. 27, Article number: 77 (2021),  https://doi.org/10.1007/s40590-021-00381-9
 58. D. Strzałka, S. Wolski, A. Włoch, Distance Fibonacci Polynomials by Graph Methods, Symmetry 2021, 13(11), 2075; https://doi.org/10.3390/sym13112075
 59. B. Kozicki, A. Włoch, R. Grabowski, S. Mitkow, Impact of Covid-19 Pandemic on Economic Security - Multidimensional Analysis of Real Estate Market Across Poland,  Journal of Security and Sustainability Issues Volume 12, Issue 1 (2022), pp. 5–15.  https://doi.org/10.47459/jssi.2022.12.1

Publikacje książkowe

red. Andrzej Włoch
 1. A. Włoch, I. Włoch, Matematyka dyskretna – podstawowe metody i algorytmy teorii grafów, Oficyna Wydawnicza Prz, 2004.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję